Historisk arkiv

Adopsjonsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Adopsjonsutvalget, oppnevnt ved kgl.res. 29. august 2008, skal foreta en helhetlig gjennomgang av adopsjonspolitikken. Utvalget skal legge fram sitt arbeid for Barne- og likestillingsdepartementet i form av en NOU innen 1. september 2009.

Adopsjonsutvalget, oppnevnt ved kgl.res. 29. august 2008, skal foreta en helhetlig gjennomgang av adopsjonspolitikken. Utvalget skal legge fram sitt arbeid for Barne- og likestillingsdepartementet i form av en NOU innen 1. september 2009.

Les mer om adopsjonsutvalget