Historisk arkiv

Historisk arkiv

Forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett er utredet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

- Barnets rettigheter på barnets premisser

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet er det foretatt en juridisk gjennomgang av forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. Bakgrunnen er en oppfordring fra FNs barnekomité til norske myndigheter om å videreføre innsatsen for å sikre fullt samsvar mellom den nasjonale lovgivningen og konvensjonen.

Last ned utredningen her.