Historisk arkiv

Norske kommentarer til Monti-rapporten om det indre marked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Nærings- og handelsminister Trond Giske har oversendt et brev til kommissær for det indre marked Michel Barnier med synspunkter på Monti-rapporten om en ny strategi for det indre marked.

Gjennom EØS-avtalen er Norge del av EUs indre marked og deltar i mange EU-programmer. Derfor er Norge også svært interessert i Monti-rapporten og meddelelsen om Det indre marked som ventes fra Kommisjonen senere i høst.

 

Les hele brevet her.