Historisk arkiv

På elevutveksling i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Siden skoleåret 2010-2011 har norske skoleelever hatt muligheten til å dra på individuell utveksling gjennom det europeiske utdanningsprogrammet Comenius. – Dette ga mersmak, sier Linda Lillebø som dro til Italia.

Mer enn 160 000 norske elever og lærere har siden 1995 deltatt i skolesamarbeid gjennom programmet Comenius, som er ett av underprogrammene under EUs utdanningsprogram for livslang læring. Utdanningsprogrammet skal bidra til økt utveksling, samarbeid og mobilitet mellom utdanningssystemene i Europa.  

Comenius baserer seg på samarbeid mellom skoler, lærere og elever i Norge og andre land i Europa. Dette skjer for eksempel gjennom partnerskap der elevgrupper samarbeider om prosjektaktiviteter og utveksler besøk over landegrensene.

Individuell elevutveksling
I tillegg til utveksling i grupper har det siden skoleåret 2010-2011 vært mulig å dra på individuell elevutveksling gjennom Comenius-programmet. En av de elevene som allerede har dratt nytte av dette tilbudet er Linda Lillebø fra Fagerlia videregående skole i Ålesund. Høsten 2010 bodde hun hos en familie i en liten by i Nord-Italia.

- Oppholdet var veldig lærerrikt. Utenfor skolen var jeg sammen med italienske venner og lærte på den måten mye om deres kultur. Det var også interessant å se hvordan det italienske skolesystemet fungerer. Det er nokså annerledes enn det norske, forteller Lillebø.

Utvekslingsoppholdene varer mellom tre måneder og et helt skoleår. Elevene bor i vertsfamilier, går på skole og tar del i vanlige hverdagsaktiviteter. På den måten får elevene en annen opplevelse av landets kultur og dagligliv. Selv vil Lillebø gjerne studere i Italia.

- Det var et veldig inspirerende opphold og nå kan jeg litt italiensk. Jeg vil gjerne tilbake for å lære språket skikkelig, sier hun.

Bred kompetanse
Den norske nasjonale eksperten Karianne Helland i Europakommisjonen arbeider daglig med Comenius-programmet. Ifølge henne er individuell utveksling utfordrende, samtidig som læringskurven er bratt.

- Elevene kommer tilbake med stor modenhet og en kompetanse i språk, kultur og samfunnsliv de ikke kunne fått hjemme. Lærere melder også om positiv effekt for skolen og gruppen som mottar en gjesteelev - det gir en merverdi på mange måter, særlig når det gjelder språklig kompetanse, sier Helland.

Brikke i større ”byggeprosjekt”
I tillegg til å skape gode erfaringer for den enkelte elev og norske og europeiske skoler bidrar Comenius-programmet direkte inn mot flaggskipinitiativet "Youth on the Move", som er ett av sju flaggskipinitiativ knyttet til Europa 2020-strategien.

Ett av hovedmålene til Europa 2020-strategien gjelder utdanning. Andelen unge som slutter på skolen tidlig skal reduseres til under 10 prosent og andelen unge som tar høyere utdanning skal øke til over 40 prosent. "Youth on the move” skal her bidra til å bedre kvaliteten på de europeiske utdanningssystemene, gi like muligheter for alle, og å gi unge muligheten til utveksling og samarbeid med jevnaldrende i andre europeiske land.

- Her gir Comenius støtte til samarbeid mellom skoler, etterutdanning for lærere, kvalitetsutvikling i grunnopplæringen, samt utveksling og annen mobilitet for både elever og lærere, sier Helland og legger til at mange av utfordringene og målsettingene i EUs satsing på utdanning sammenfaller med norske prioriteringer.

- Norsk deltakelse derfor er positivt, sier hun.

 

 

 

Visste du at...

- Gjennom Comenius Regio kan for eksempel kommuner og fylkeskommuner samarbeide og utveksle erfaringer på utdanningsfeltet med kommuner/fylker i andre europeiske land

- Lærerstudenter og nyutdannede lærere kan tilbringe et praksisopphold i utlandet - og norske skoler kan få en lærerassistent fra et annet europeisk land

- eTwinning.net er en web-basert møteplass og samarbeidsarena hvor 150 000 europeiske lærere (inkl. ca. 1450 norske lærere) deltar.