Historisk arkiv

Modernisering av høyere utdanning i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

God høyere utdanning er grunnleggende for vekst og utvikling. Europa har 4000 universiteter og høgskoler med 19 millioner studenter og 1,5 millioner ansatte. Neste uke vil Europakommisjonen lansere en ny strategi for modernisering av høyere utdanning, som er høyst aktuell for norsk høyere utdanning.

Utdanning står i fokus i EUs ”Europa 2020”-strategi for å skape en bærekraftig økonomisk vekst. Noen av hovedpunktene i Kommisjonens nye strategi vil være bedre kvalitet, adgang for flere og høyere gjennomføringsgrad. Et viktig spørsmål er hvordan høyere utdanning kan bidra til vekst og sysselsetting i Europa.

I dag er det gjennomsnittlig bare vel 31 prosent av de unge i aldersgruppen 30-34 år som har fullført høyere utdanning. Det er EUs uttrykte mål å øke denne andelen til minst 40 prosent innen 2020, noe som tilsvarer en økning på 2,6 millioner uteksaminerte.

Den europeiske økonomien har behov for stadig flere med høyere utdanning. Ifølge EUs utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (Cedefop), vil 35 prosent av alle jobber i 2020 kreve høyere utdanning, mens det nå kun er 26 prosent med slik kompetanse.

Flerdimensjonalt rangeringssystem
Kommisjonen ønsker ikke bare å forbedre kvaliteten ved europeiske utdanningsinstitusjoner, men skal også lansere et nytt rangeringssystem kalt U-Multirank. Dette systemet skal være flerdimensjonalt og blant annet fokusere på universitetenes læringskvalitet, internasjonalisering og innovasjon, mens tidligere systemer har hatt en tendens til å legge mest vekt på universitetenes forskning.

- Med U-Multirank kan kvaliteten på universiteter vurderes på et bredere spekter av kriterier og studentene får et bedre informasjonsgrunnlag for å velge studier og studiested. Det vil også være viktig og nyttig for norske studenter som vil studere utenlands, sier spesialråd for utdanning Ingveig Koht Astad.

U-Multirank er et verktøy for å kartlegge hva universiteter og høyskoler er gode og dårlige på, basert på hva brukeren selv definerer som viktig. Dermed kan U-Multirank lage en universitetsrangering skreddersydd den individuelle students ønsker, og systemet er mer brukervennlig enn eksitsterende rangeringer.

Økt tilbud til Erasmus-studenter
Erasmus-programmet gir hvert år økonomisk støtte til rundt 200 000 studenter slik at de kan studere eller jobbe i utlandet. I sitt forslag til EUs nye langtidsbudsjett for 2014-2020, har Kommisjonen foreslått en kraftig økning i midler til utdanning, blant annet ved å øke antall stipender til Erasmus-studenter. I tillegg ønsker Kommisjonen å introdusere en ny ”Erasmus for Masters” strategi for å sikre lån til studenter som tar hele sin mastergrad i utlandet.

- Mer penger til Erasmus-programmet er godt nytt også for Norge blant annet fordi enda flere norske studenter vil få stipend og godkjenning for å ta et studieopphold i Europa, sier Astad.