Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye regler for sentralt kvoteregister vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Klimakomiteen under Europakommisjonen vedtok nytt regelverk om et enhetlig kvoteregister da de møttes 17. juni. Norsk miljøforvaltning har i en årrekke deltatt i komiteen som fatter beslutninger av stor miljømessig og økonomisk betydning.

Vedtaket om kvoteregisteret er viktig for å få de operasjonelle systemene klare i god tid før EUs neste handelsperiode med utslippskvoter starter i 2013.

Norge deltar i komitéen
Klimakomitéen er etablert under EUs klimaregelverk med kompetanse til å vedta regler for gjennomføring av blant annet kvotedirektivet. EØS-avtalen gir Norge mulighet for deltakelse i ekspertgrupper og komiteer under Europakommisjonen i såkalte komitologikomiteer. Norge deltar i klimakomiteen på lik linje med andre medlemsland siden klimaregelverket er innlemmet i EØS-avtalen.

- Deltakelsen i såkalte komitologikomiteer på miljø- og klimaområdet gir Norge en viktig mulighet til å ivareta norske interesser i gjennomføringen av EU-regelverk, sier miljøråd ved EU-delegasjonen Knut F. Kroepelien.   

Norsk miljøforvaltning deltar i nærmere 60 slike grupper og komiteer. Det er i hovedsak klima- og forurensningsdirektoratet KLIF og Miljøverndepartementet som møter, men også Direktoratet for naturforvaltning og andre departementet eller etater bidrar avhengig av fagfelt og dagsorden.

Miljø og klima er høyt på EUs dagsorden. Norge er, blant annet gjennom klimakomiteen, i kontinuerlig dialog med EU som en støttespiller for å nå EUs ambisiøse miljø- og klimamål.

- Norge har de siste årene jobbet aktivt i klimakomiteen, basert på en klar strategi om å fremme et markedsbasert kvotehandelssystem med omfattende virkeområde og høy andel auksjonering, forteller Kroepelien. Han fremhever at beslutningene i komiteen ofte er av stor miljømessig og økonomisk betydning.

Vedtak om auksjonsregler i juli
Hovedsaker fra møtet 17. juni var vedtaket om et nytt regelverk om et enhetlig kvotehandelsregister og utveksling av synspunkter om en ny auksjoneringsplattform. Regelverket om et nytt register ble vedtatt etter krevende forhandlinger. De fleste av stridstemaene gjaldt balansen mellom dynamikk i kvotehandelen og sikkerhetskrav for å forebygge misbruk.

Diskusjonen rundt endringer i regelverket om auksjonering handlet i første rekke om finansielle instrumenter og salgsvolum i tidlige auksjoner for å oppnå en smidig overgang mellom kvotehandelsperiodene. Europakommisjonen jobber med sikte på vedtak i neste møte i midten av juli.

Møtedeltagerne diskuterte også innholdet av en felles avtale om utlysning av tilbud på drift av auksjoneringssystemet. Utfordringen er å samordne en sentral og flere nasjonale auksjonsplattformer.

Vedtaket om kvoteregisteret er viktig for å få de operasjonelle systemene klare i god tid før EUs neste handelsperiode med utslippskvoter starter i 2013.

Norge deltar i komitéen
Klimakomitéen er etablert under EUs klimaregelverk med kompetanse til å vedta regler for gjennomføring av blant annet kvotedirektivet. EØS-avtalen gir Norge mulighet for deltakelse i ekspertgrupper og komiteer under Europakommisjonen i såkalte komitologikomiteer. Norge deltar i klimakomiteen på lik linje med andre medlemsland siden klimaregelverket er innlemmet i EØS-avtalen.

- Deltakelsen i såkalte komitologikomiteer på miljø- og klimaområdet gir Norge en viktig mulighet til å ivareta norske interesser i gjennomføringen av EU-regelverk, sier miljøråd ved EU-delegasjonen Knut F. Kroepelien.   

Norsk miljøforvaltning deltar i nærmere 60 slike grupper og komiteer. Det er i hovedsak klima- og forurensningsdirektoratet KLIF og Miljøverndepartementet som møter, men også Direktoratet for naturforvaltning og andre departementet eller etater bidrar avhengig av fagfelt og dagsorden.

Miljø og klima er høyt på EUs dagsorden. Norge er, blant annet gjennom klimakomiteen, i kontinuerlig dialog med EU som en støttespiller for å nå EUs ambisiøse miljø- og klimamål.

- Norge har de siste årene jobbet aktivt i klimakomiteen, basert på en klar strategi om å fremme et markedsbasert kvotehandelssystem med omfattende virkeområde og høy andel auksjonering, forteller Kroepelien. Han fremhever at beslutningene i komiteen ofte er av stor miljømessig og økonomisk betydning.

Vedtak om auksjonsregler i juli
Hovedsaker fra møtet 17. juni var vedtaket om et nytt regelverk om et enhetlig kvotehandelsregister og utveksling av synspunkter om en ny auksjoneringsplattform. Regelverket om et nytt register ble vedtatt etter krevende forhandlinger. De fleste av stridstemaene gjaldt balansen mellom dynamikk i kvotehandelen og sikkerhetskrav for å forebygge misbruk.

Diskusjonen rundt endringer i regelverket om auksjonering handlet i første rekke om finansielle instrumenter og salgsvolum i tidlige auksjoner for å oppnå en smidig overgang mellom kvotehandelsperiodene. Europakommisjonen jobber med sikte på vedtak i neste møte i midten av juli.

Møtedeltagerne diskuterte også innholdet av en felles avtale om utlysning av tilbud på drift av auksjoneringssystemet. Utfordringen er å samordne en sentral og flere nasjonale auksjonsplattformer.

Til toppen