Historisk arkiv

Nye helseadvarsler på røykpakker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Europakommisjonen vedtok i begynnelsen av mars nye helseadvarsler i medhold av EUs tobakksdirektiv. Av alle enkeltårsaker er røyking den som tar livet av flest mennesker i Europa.

Siden 2003 har det vært påbudt i EU å advare om helserisikoen ved å røyke.  Tobakksdirektivet handler også om forbud mot tobakksreklame i medier, og gjennom EØS-avtalen blir Norge berørt av endringene. 

Spørreundersøkelse
For å teste mulige nye advarsler har Eurobarometer foretatt en større spørreundersøkelse i Europa på vegne av Generaldirektoratet for helse og forbrukersaker (DG Sanco). Målet med studien var å evaluere hvilke helseadvarsler som vil ha størst betydning og effekt, da dagens helseadvarsler ikke har like stor effekt lengre.

Etter den omfattende spørreundersøkelsen blant målgrupper i alle 27 medlemsland er 14 advarsler valgt ut. Europakommisjonen har gitt medlemslandene to år på å implementere de nye advarslene på røykpakkene.

Tekst og bilde
Gjennom tobakksdirektivet er det mulig for medlemslandene å kombinere tekst- og bildeadvarsler, noe som i dag blir brukt i 9 av 27 medlemsland. Respondentene i spørreundersøkelsen mente at en kombinasjon av bilde og tekst på røykpakkene vil ha størrevirkning  enn advarsler bare i tekst. Flere medlemsland er i gang med å innføre advarsler både i tekst og bilder.

De nye helseadvarslene som er blitt vedtatt er følgende (fritt oversatt):

 • 9 av 10 tilfeller av lungekreft skyldes røyking
 • Røyking forårsaker munn- og strupekreft
 • Røyking ødelegger lungene dine
 • Røyking kan gi slag
 • Røyking kan gi hjerteinfarkt
 • Røyking skaper tette årer
 • Røyking øker risikoen for å bli blind
 • Røyking ødelegger tennene og munnhulen din
 • Røyking kan ta livet av det ufødte barnet ditt
 • Din røyking skader barna, familien og vennene dine
 • Barn av røykere begynner oftere å røyke selv
 • Slutt å røyke – hold deg i live for dine nærmeste
 • Røyking gjør det vanskeligere å få barn
 • Røyking øker risikoen for impotens