Historisk arkiv

Sikrere passasjerskip i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Europakommisjonen ønsker enda sikrere passasjerskip i Europa. Norge bidrar nå med innspill til en revisjon av lovverket som gjelder passasjerskip i EU- og EØS-landene.

24. april la EUs transportkommissær, Siim Kallas, frem Europakommisjonens prioriteringer for sikrere passasjerskip. I den forbindelse lanseres en åpen høring for å få innspill til uformingen av et nytt regelverk som skal presenteres i løpet av høsten 2012. Høringsfristen er 5. juli.

Regelverk omfattet av EØS-avtalen
Per Mannes, næringsråd ved Norges delegasjon til EU, forteller at sikkerhetsregler og standarder for passasjerskip omfattes av EØS-avtalen. Revisjonen av lovverket vil derfor bli gjeldende også for Norge.

Ulykker som Titanic, Estonia eller Costa Concordia nylig setter skipssikkerhet i fokus, sa Kallas da han lanserte høringen. Han understreket at det ikke holder å reagere etter ulykkene, man at man hele tiden må etterstrebe sikrere ordninger.
- Gjennom år med å etterstrebe sikkerheten har EU de sikreste passasjerskipsreglene i hele verden, nå håper vi på flere gode innspill slik at vi kan ha enda sikrere skipsfart i fremtiden, sa Kallas.

Nye satsningsområder

Transportkommissær Kallas presenterte tre nye satsningsområder:

1. Frivillige tiltak for rederiene. At rederiene og skipene går utover hva som er lovpålagt. Europakommisjonen ser blant annet for seg bedre ruteplanlegging og bedre tilgang til livvester.

2. Sikrere håndhevelse av loven.  I samarbeid med EUs sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) ønsker Kommisjonen å initiere inspeksjoner og overvåkning av etterfølging av regelverket.

3. Reguleringstiltak. Europakommisjonen vil fremme nye lovforslag i løpet av 2012 om revisjon av det eksisterende direktivet 2009/45/EC om standarder for sikkerhet for passasjerskip.
Knyttet til det siste punktet gjennomføres en åpen høring. Denne høringen har frist 5. juli 2012. Se lenke til høringen her.