Historisk arkiv

Europaportalen

Utveksling mot frafall i videregående

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Kokkeeleven Siri Relling var utplassert hos den italienske TV-kokken Gilberto Rossi og fikk økt motivasjon til å fullføre utdanningen. Å redusere skolefrafall er en utfordring i både Norge og EU. EU-programmet Leonardo da Vinci gir blant annet støtte til prosjekter for å få de i yrkesfagelig utdanning til å fullføre skolegangen.

Norge har deltatt i EUs utdanningsprogram siden tidlig på 1990-tallet. Gjennom EØS-avtalen er Norge fullverdig deltaker i EUs program for livslang læring, et program som skal bidra til økt utveksling, samarbeid og mobilitet mellom utdanningssystemene i Europa og gi folk i alle aldre muligheten til å delta i stimulerende læringsopplevelser. I overkant av en tidel av det Norge betaler for EØS-deltakelsen i EUs programmer og byråer går til utdanningsprogrammene.

Programmet for livslang læring består av fire sektorprogrammer rettet mot ulike målgrupper. Leonardo da Vinci-programmet, som er ett av de fire,  gir arbeidssøkere, institusjoner og organisasjoner innen fag- og yrkesopplæringssektoren mulighet til å jobbe med partnere fra hele Europa, utveksle erfaringer og øke sine ansattes ekspertise. Programmet har som målsetning å bidra til å gjøre yrkesfaglig utdanning mer attraktivt for unge og ved å hjelpe elever med å få mer erfaring, kvalifikasjoner og nye ferdigheterbidrar programmet også til å øke det europeiske arbeidsmarkedets konkurranseevne.  

Økt motivasjon til å fullføre fagbrev
En av de norske skolene som deltar i Leonardo da Vinci-programmet, er Borgund videregående skole i Fremmerholen i Ålesund. Skolen har 900 elevplasser fordelt på fem yrkesfaglige utdanningsprogram og 28 programområder, blant annet helse- og sosialfag, restaurant- og matfag, design og håndverk og bygg og anlegg.

Skolen har de siste årene sendt lærlinger på utplassering i utlandet sammen elevene sine. I utgangspunktet var målet å øke rekrutteringen til fagene og bedre det allerede gode samarbeidet med næringslivet.

- Men vi så også at når vi sender en lærling til utlandet for å jobbe sammen med en elev så får eleven et endra bedre innblikk i hva yrket dreier seg om, og blir mer motivert til å fullføre fagbrevet, sier ansvarlig for internasjonalisering ved Borgund videregående skole, Merete Årvik Streitlien.

Skolen opplever at det å få være med på utplasseringer iutlandet henger svært høyt, og deltakerne må være godt kvalifiert. Streitlien forteller at dette gjør at elevene legger inn det lille ekstra for å få være med, både når det gjelder fravær og innsats i fagene, og deltakerne får veldig gode tilbakemeldinger fra de utenlandske bedriftene de har vært utplassert hos.

- Men det er ikkebare elever med høyt karaktergjennomsnitt som blir sendt til utlandet. Også elever som er tatt inn på særskilt grunnlag, men som vi ser gjør en fantastisk innsats ute, får prøve seg. Det er innsats som er stikkordet, og interesse, nysgjerrighet og personlige egenskaper er for oss mye viktigere enn høyt karaktersnitt, sier Streitlien.

På utplassering hos italiensk TV-kokk
De siste årene har mellom 30 og 50 elever hvert år blitt utplassert i tre uker i bedrifter i for eksempel Frankrike, Italia, Tyskland, Litauen, Danmark og på Cayman Islands. Internasjonaliseringen har pågått siden 2002, og absolutt alle elevene som har vært på utplassering i utlandet har fullført skolegangen.

Siri Relling går andre året på kokk- og servitørfag ved Borgund videregående skole og tilbrakte de tre første ukene i november i fjor i San Miniato i Italia på utplassering ved Pepenero, restauranten til TV-kokken Gilberto Rossi.  

- Utvekslingen ga meg økt motivasjon til å fullføre utdanningen min. Det var en helt unik mulighet til å få oppleve matkulturen i et annet land, og det være en av de heldige som blir plukket ut til å reise motiverer veldig mye, forteller Relling. 

Gir jobbmuligheter
En annen norsk skole som deltar i Leonardo da Vinci-programmet, er Sandefjord videregående skole, Norges største videregående skole med ca 2000 elever og flere yrkesfagelige utdanningsprogram. Som ledd i prosessen med å styrke opplæringen i teknologiske fag har skolen de siste 11 årene hatt et tett samarbeid med Badische Anilin- und Soda-Fabrik SE (BASF SE) i Ludwigshafen i Tyskland, et av verdens største kjemiske konsern.

- Elevene som har vært i Tyskland har blitt tydelig påvirket av tysk grundighet og orden, og de har fått flotte jobber etterpå. De store bedriftene her hjemme har vært oppmerksomme på hva vi holder på med og har tatt kontakt og intervjuet våre elever mens de var i Tykland og tilbudt dem jobber, sier Trond Tuftin, prosjektleder ved Sandefjord videregående skole.

I fire uker blir elever fra andreåret sendt til BASF hvor de veksler mellom å være ute i produksjon i bedriftens ulike avdelinger og i bedriftens opplæringssenter. Målet er å gi elevene internasjonal erfaring, samt kunnskap og innsikt i arbeidet rundt bedriftmodeller som de aldri kunne fått ved Sandefjord videregående.

Erasmus for alle
I november 2011 la Europakommisjoen frem et forslag til nytt program for samarbeid på områdene ungdom og utdanning for perioden 2014-2020. Forslaget går ut på at alle eksisterende utdanningsprogram, som for eksempel Leonardo da Vinci, vil bli samlet opp i det ny, tverrsektorielle programet ”Erasmus for All”. 

Europakommisjonen ønsker med ”Erasmus for All” å bygge ned sektororientering slik at for eksempel videregående skoler ikke bare samarbeider med andre videregående skoler, men også med bedrifter, universitet og frivillige organisasjoner.

- Både EU og Norge har en utfordring med  å få redusert antallet som faller fra i utdanningsløpet. Om man har et system som gir gode muligheter, ikke bare for utveksling til andre skoler, men også til bedrifter og ulike organisasjoner, kan man kanskje gi bedre og mer relevante skoletilbud til flere, sier EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad.