Historisk arkiv

Bulgarske dommere på skolebenken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Med støtte fra EØS-midlene skal ni bulgarske dommere utplasseres ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Prosjektet vil bidra til å forbedre Bulgarias etterlevelse av den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Irina Ganeva (tv), Iliyana Baltova og Tsveta Jeliazkova er de første bulgarske dommerne som deltar i prosjektet. Foto: Europarådet/Sandro Weltin

– Jeg kommer til å ha mer kunnskap og være tryggere i vurderingene konvensjonen, sier dommer Iliana Baltova.

Sammen med to andre kolleger startet hun sin ett år lange utplassering ved domstolen i Strasbourg i begynnelsen av juli. I alt ni bulgarske dommere vil dra nytte av denne unike muligheten til å få erfaring og skaffe praktisk kunnskap om arbeidet i domstolen.

Dette er første gang bulgarske dommere har blitt tilbudt denne muligheten. Utplasseringen er en del av justisreformene i Bulgaria som støttes av Norge gjennom EØS-midlene.

EØS-midlene
De norskstøttede programmene skal bidra til å øke kapasiteten og effektiviteten i det bulgarske rettsvesenet. I tillegg brukes EØS-midler til å sikre rettshjelp for utsatte grupper, inkludert romfolk. Programmene gjennomføres i nært samarbeid med Europarådet og Politidirektoratet.

– Dette prosjektet er svært viktig for Bulgaria og jeg er glad for å være en av de ni dommerne som er valg ut, sier Irina Ganeva. Hun er en dommer i den regionale domstolen i Razgrad i det nordøstlige Bulgaria og mener førstehånds informasjon om det praktiske arbeidet ved domstolen er svært nyttig for de regionale domstolene.

Om domstolen
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er en internasjonal domstol etablert i 1959. Den behandler klager fra enkeltpersoner eller stater om brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Dommene er bindende og har ført til at land har måttet endre lovgivning og praksis.

Saken er laget med innspill fra Europarådet.