Historisk arkiv

Deltar i EUs valgobservasjon i Paraguay

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

15. april reiser Fatima Valdes Haugstveit som en av to norske observatører for å observere det kommende valget i Paraguay. Hun er del av en større valgobservasjon som Norge deltar i gjennom EU.

– Jeg har alltid hatt en genuin interesse for valg, sier Fatima Valdes Haugstveit som har jobbet som valgobservatør siden 2009. Foto: Fatima Valdes Haugstveit 2013

I sammenheng med valget som holdes i Paraguay 21. april, sender EU valgobservatører til landet for å kunne vurdere om landets gjennomføring av valg er i henhold til internasjonale standarder. EU sender 22 langtids- og 52 kortidsobservatører fra de ulike medlemslandene til Paraguay.

Fatima Valdes Haugstveit er en av kortidsobservatører som reiser fra Norge. Hun er opprinnelig fra El Salvador, men har bodd de siste 30 årene i Norge.

– Jeg er dataingeniør og har tatt en master i demokratiassistanse ved Universitetet i Bergen. For tiden jobber jeg i Statistisk sentralbyrå, og har i tillegg vært kommunepolitiker og hatt en rekke verv. Jeg har jobbet som valgfunksjonær i hvert valg i Norge siden 1999 og har alltid hatt en genuin interesse for valg, sier Haugstveit.

Sammen med EU for menneskerettigheter og demokrati
Siden 2009 har Haugstveit vært tilknyttet beredskapsmekanismen The Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (NORDEM) som har som en av sine hovedoppgaver å tilby arbeidskraft innenfor menneskerettigheter og demokrati i en internasjonal sammenheng. I tillegg driver NORDEM med rekruttering, kursing og sender ut personell på oppdrag. NORDEM er fullfinansiert av Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet finansierer valgobservasjonsoppdrag som gjennomføres i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), mens EU finansierer valgobservasjonene i sine oppdrag. NORDEM briefer observatørene før og etter utreise.

NORDEM sender om lag 60 norske observatører til omtrent  20 land årlig. Observatørene velges med tanke på kvalifikasjoner som land- og regionkunnskap og kjennskap til relevante språk. Observatørene er tatt opp i NORDEMs valgobservatørstyrke gjennom egne opptaksprosesser og det er fra denne listen personell til deltakelse i EUs observasjoner blir rekruttert.

De norske valgobservatørene inngår i EUs valgobservasjonsoperasjoner og blir evaluert på lik linje med observatører fra EU-landene. I 2013 skal norske valgobservatører i samarbeid med EU oppholde seg i blant annet Pakistan og Paraguay. I januar var det en norsk valgobservatør i Jordan i forbindelse med valget 23. januar, og en norsk observatør ble sendt til Kenya 4. mars. En liste over valgobservasjoner i 2013 der norsk deltakelse er aktuelt finnes her.

Det er to ulike observasjonsformer:

  • Langtidsobservatører kommer til landet seks til åtte uker før valget og har en spesiell funksjon ved å følge med på og rapportere om den politiske situasjonen i landet. Man ser for eksempel på om ulike grupper som kvinner og urbefolkning er inkludert i valgprosessen.
  • Korttidsobservatørene kommer noen dager før valget og overser de tekniske aspektene ved valget. De snakker med ulike personer og er i valglokalene under hele valgdagen. Videre observerer de om stemmene blir talt opp på korrekt måte og hvordan resultatet blir rapportert inn.

Viktig bidrag til valget

Hva er din motivasjon for å observere valget i Paraguay?

– Generelt synes jeg at valgobservasjon er et viktig bidrag for å støtte demokratibygging, i tillegg til at vi kan bekrefte eller avkrefte hvorvidt et valg har blitt holdt etter internasjonale standarder. Jeg har en spesiell kompetanse i valg og dette er noe av det jeg synes er mest spennende, sier Haugtveit.

Hva er de største utfordringene når det kommer til valgobservasjon i Paraguay?

– Det ligger en utfordring i å forberede seg skikkelig til et slikt valg. Jeg følger mye med på valgene som holdes i Sør-Amerika generelt, og leser meg spesielt opp på valget før jeg reiser ut. Heldigvis er det ikke noe særlig vold i Paraguay, men vi merker fort om folk føler seg frie i et land eller ikke når vi er der, legger Haugstveit til.

Hun er veldig klar over viktigheten av å framstå som nøytral og upartisk når man er ute på observasjon.

– Vi er ikke der for å inspisere, men er et slags øyevitne som kan bekrefte eller avkrefte at valgprosessen holder mål, avslutter hun.

Les også:

Tidligere norske valgobservatører i Kongo
Temaside om norsk utviklings- og utenrikspolitikk