Historisk arkiv

Norge og Spania samarbeider om likestilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Med støtte fra EØS-midlene skal flere kvinner ta plass i spanske bedriftsstyrer. Målsettingen er å doble kvinneandelen.

Statssekretær Gry Larsen lanserte programmet sammen med den spansk Helse-, sosial-og likestillingsministeren Ana Mato (Foto: Eva Puig Syversen)

Spania har hatt økt innsatsen for likestilling de siste årene, blant annet gjennom flere nye lover. Det er fortsatt en vei å gå. Norge støtter opp om videre innsats for likestilling i Spania gjennom EØS-midlene. Programmet utgjør 10,2 millioner euro ble lansert i Madrid av statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet tidligere denne måneden.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) samarbeider med det spanske helse-, sosial- og likestillingsdepartementet om å gjennomføre programmet som blant annet skal bidra til: 

  • Å øke kvinneandelen i styrene for selskapene på Madrid-børsen fra 10 til 20 prosent. For å nå målet skal kvinnelige ledere følges opp gjennom coaching, styrke nettverk og etablere en base over kvinner med styrekompetanse.
  • Å øke kvinneandelen i lederposisjoner i selskaper og bedrifter fra 28 til 40 prosent. Det skal også iverksettes tiltak for å øke bevisstheten i spansk næringsliv om likestillingsspørsmål og rekruttering av kvinner til lederstillinger på alle nivåer.
  • Å øke antallet kvinner som starter egne bedrifter, gjennom egne informasjons- og opplæringstiltak blant annet i skoler og kommuner.

I tillegg skal det gjennomføres egne prosjekter og tiltak for å forene arbeid og familieliv, og øke forståelsen for delt ansvar mellom menn og kvinner for husarbeid og omsorgsoppgaver.

Det legges også vekt på å øke yrkesdeltakelsen blant kvinner fra innvandrer- og minoritetskulturer, inkludert romfolk. Blant annet skal 150 kvinner fra utsatte grupper få arbeidstreningskurs.

Programmet støtter også tiltak mot vold. Det er et mål å intensivere og forbedre lovgivningen og sette inn tiltak for å forebygge vold mot kvinner og jenter. Tilbudet til voldsofre skal også forbedres.

Det er satt av til sammen 45,9 millioner euro i EØS-midler til Spania fram til 2016. Norges bidrag utgjør ca. 97 prosent, mens våre EFTA-partnere Island og Liechtenstein står for resten.

I tillegg til likestilling er miljø og miljøteknologi største satsingsområde. For første gang opprettes også et eget fond for frivillige organisasjoner i Spania. Stipend- og utdanningssamarbeid, samt kulturarv og kulturutveksling mellom Norge og Spania støttes også.