Historisk arkiv

EØS-MIDLENE

Samarbeid på tvers av landegrenser i Karpatene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Entusiasmen var stor da over 100 representanter for frivillige organisasjoner i Karpatene møttes sørøst i Polen i slutten av januar for å diskutere samarbeid på tvers av landegrenser. Konferansen er en del av et prosjekt som støttes av EØS-midlene.

Entusiasmen var stor da over 100 representanter for frivillige organisasjoner i Karpatene møttes sørøst i Polen i slutten av januar for å diskutere samarbeid på tvers av landegrenser.

Seminaret ble arrangert av den polske avdelingen av Carpatian Foundation, en regional organisasjon med avdelinger i Ukraina, Polen, Slovakia, Ungarn og Romania. Konferansen i byen Sanok var den første i rekken av samlinger for å styrke samarbeidet i grenseregionen. Senere vil også kommuner og bedrifter i regionen møtes for å utveksle erfaringer og diskutere felles prosjekter.

Seminaret samlet over 100 deltakere fra fem land

 

Styrker samarbeidet i regionen
Disse konferansene er en viktig del av prosjektet ”Carpatian House. Stimulering av grenseoverskridene samarbeid i regionen Karpatene”. Prosjektet mottar om lag 3,2 millioner kroner i støtte fra EØS-midlene, og har en tidsramme på fire år og fire måneder. Utarbeiding av en seksspråklig nettside for Karpatene og studieturer mellom landene inngår også i prosjektet. 

Fokus for konferansen var utveksling av erfaringer, stimulering av samarbeid, informasjon om finansieringsmuligheter, presentasjon av gode eksempler og ikke minst en felles idédugnad for å utvikle prosjektskisser.

Under konferansen ble "Carpatian House" i Sanok offisielt åpnet. Huset ligger sentralt i sentrum av byen og vil kunne bli et samlingssted for regionale aktiviteter. Styreleder Zofia Kordela-Borczy la vekt på at egne lokaler gjør den polske avdelingen av Carpatian Foundation synlig i lokalsamfunnet, og gir gode arbeidsforhold og økonomisk trygghet.

Fremmer stabilitet og sikkerhet
I sin åpningshilsen la ambassaderåd Sidsel Bleken ved Norges ambassade i Warszawa vekt på betydningen av et sterkt og levende sivilt samfunn for regional utvikling og samarbeid.

- Samarbeidet gjennom Carpatian House stimulerer til kontakt, dialog og utvikling i regionen.  Dette er et viktig bidrag til å nå målet for EØS-midlene om å fremme stabilitet og sikkerhet i Europa, sa Bleken. Hun understreket også den vekt norske myndigheter legger på å styrke det sivile samfunn og understreket frivillige organisasjoners rolle som et uavhengig alternativ til både offentlige myndigheter og den private sektor.

En rekke gode eksempler på samarbeid, finansiert av EU, EØS-midlene og andre midler ble trukket fram. Et EØS-finansiert prosjektet for kompetansebygging for offentlig ansatte i Polen og Ukraina har under utvikling et e-læringsprogram for kommuneansatte. Data-kommunikasjon suppleres med folkefest og menneskelig kontakt på tvers av landegrenser. Som del av prosjektet kan du også delta i en sykkeltur fra Polen til Ukraina. 

Fra workshop under semiaret i Karpatene

 Foto: Carpatian Foundation