Historisk arkiv

Ledig stilling som direktør i Datatilsynet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fristen for å søke på stillingen som direktør for Datatilsynet er forlenget til 15. mars.

(Oppdatert 2. mars 2010:) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har bestemt at fristen for å søke på stillingen som direktør for Datatilsynet forlenges. Ny søknadsfrist er 15. mars.

Stillingen som direktør i Datatilsynet er ledig fra 9. april 2010. Opprinnelig var søknadsfristen satt til 26. februar.

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Direktør

Det er ledig stilling som direktør i Datatilsynet fra 9. april 2010. Direktøren må ha grunnleggende forståelse for Datatilsynets viktige rolle i å ivareta personvernet i Norge.

Derfor vil vi ha en direktør som er:

  • Samfunnsengasjert og ser viktigheten av personvern
  • Uredd og med sterk integritet. 
  • Ryddig, samarbeidsvillig og med forståelse for god forvaltningsskikk
  • Beslutningsdyktig og handlekraftig
  • Delegerende, inkluderende og motiverende lederstil

Direktøren må ha opparbeidet seg et stort kontaktnett og ha evne til å utvikle dette. Vi ønsker også en leder som kommuniserer godt, er trygg, raus og tydelig, og som sammen med tilsynets dyktige medarbeidere kan videreutvikle virksomheten.  Søkere til stillingen må beherske og trives i den offentlige debatten. Aktuelle kandidater må ha høyere utdanning fra universitet eller høgskole, og ha omfattende og bredt samfunnsinnsyn og samfunnsengasjement

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Søkere må være innforstått med at søkerliste vil bli offentliggjort så fort som praktisk mulig etter søknadsfristen.

Stillingen er ledig for en åremålsperiode på seks år. Åremålsperioden kan gjentas én gang, etter offentlig kunngjøring og konkurranse.

Stillingen er innplassert i lederlønnssystemet i staten. Innskudd til Statens pensjonskasse blir trukket fra i samsvar med gjeldende vedtak.

Spørsmål om stillingen kan rettes til våre rekrutteringsrådgivere hos Hodejegerne AS, Gro Møllerstad, mobil 915 59 72, og Åge Petter Christiansen, mobil 900 99 800.
Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, også for oppdragsgiver dersom det er ønskelig.

Gå inn på www.hodejegerne.no for å søke stillingen innen 26. februar.