Historisk arkiv

Partistøtte holdes tilbake for 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Rundt 2850 politiske partilag har fått statlig støtte for 2009, mens Partilovenemnda holder igjen støtten til 110 lag for 2010. Den vanligste årsaken er at partilagene ikke har oppfylt plikten til å innrapportere inntekter for foregående år.

Denne nyheten er endret 1. februar kl. 15.28 med korrekt antall partilag og årsaken til at partistøtte holdes tilbake.

Rundt 2850 politiske partilag har fått statlig støtte for 2009, mens Partilovenemnda holder igjen støtten til 110 lag for 2010. Den vanligste årsaken er at partilagene ikke har oppfylt plikten til å innrapportere inntekter for foregående år.

For 2009 vedtok nemnda å holde tilbake støtten til 70 lag.

Ser man bort fra Demokratene som blant annet har fått avslag på en fyldig fellesliste, topper Rødt eller Raudt avslagslisten med 14 lokale lag, tett fulgt av Arbeiderpartiet og SV med 12 lag hver. Som i fjor, har ingen av Fremskrittpartiets partilag har havnet på denne listen.

Partilovnemnda – tilbakeholdelsesvedtak 2010 (PDF)