Forsiden

Historisk arkiv

slettmeg.no er lansert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Alle som finner uønskede opplysninger om seg selv på internett kan nå kontakte Datatilsynets nye tjeneste slettmeg.no for å få råd og veiledning.

Alle som finner uønskede opplysninger om seg selv på internett kan nå kontakte Datatilsynets nye tjeneste slettmeg.no for å få råd og veiledning.

Tjenesten ble lansert av Datatilsynets direktør Georg Apenes og fornyingsminister Rigmor Aasrud i går. – Jeg vil si gratulerer til oss alle. Jeg tror mange vil få god hjelp av denne tjenesten og jeg tror mange vil få behov for den. Den blir et viktig verktøy for veldig mange, sier Aasrud.

Slettmeg.no skal gi råd og veiledning til publikum ved hjelp av egen nettside, telefon, epost og chat. På nettsiden finner du guider til hvordan du kan gå frem for å få personopplysninger slettet fra nett. Her finnes også oversikt over hvilke lover og regler som gjelder ved publisering på nett. Tjenesten kan dessuten bidra med å avklare hvorvidt en opplysning (bilder, tekst, lydfiler) publisert på nettet kan antas å være innenfor det lovlige eller ikke.  

Tjenesten er et toårig prøveprosjekt som blir drevet av Datatilsynet og er finansiert av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Fakta om slettmeg.no
Slettmeg.no er resultat av regjeringens oppfølging av Personvernkommisjonens rapport ”Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet” (NOU 2009: 1).
Slettmeg.no er et lavterskeltilbud for folk som føler seg krenket på nett. Formålet med tjenesten er å gi råd og veiledning for sletting av uønskede personopplysninger som ligger på nett. Det kan være materiale man har lagt ut selv og senere ønsker fjernet, eller materiale lagt ut av andre. Tjenesten skal ha en nøytral stilling til de henvendelsene som kommer inn. Slettmeg.no skal ikke fungere moraliserende i forhold til det materialet som er publisert, men begrense seg til å gi mest mulig objektive råd og veiledning til alle som ønsker det.

Dette kan slettmeg.no hjelpe med:

 • Råd og veiledning om hvordan man kan gå frem for å få slettet/endret uønskede personopplysninger på Internett.
 • Råd om hvilke rettigheter og lover som gjelder.
 • Praktisk hjelp til å komme i kontakt med nettjenester og ansvarlige bak krenkende materiale publisert på nett.
 • Hjelp til å fylle ut klageskjemaer og lignende som finnes på de enkelte nettjenestene.
 • Hjelp til å benytte selvbetjente slettetjenester (eks. Googles webpage removal request tool).
 • Hjelp til å slette falske/uønskede profiler på sosiale nettsamfunn.
 • Gi råd og tips om andre relevante aktører/organisasjoner som kan bistå med annen hjelp

Dette kan slettmeg.no ikke gjøre:

 • Drive saksbehandling og fatte vedtak
 • Pålegge sletting eller selv foreta sletting av opplysninger på Internett.

Slettmeg.no:

 • Slettmeg.no kan nås på Internett, chat, e-post og telefon.
 • Telefonnummer er 22 39 69 90 og e-postadressen er hjelp@slettmeg.no.
 • Telefontid er mandag til fredag kl. 10 – 18.
 • Slettmeg.no betjenes av to rådgivere i Datatilsynet.

 Skjermdump av forsiden til nettstedet slettmeg.no