Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nordmenns netthandel på europatoppen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nesten dobbelt så mange nordmenn handler på nettet sammenliknet med gjennomsnittet i Europa. - Netthandel gjør Norge mer digitalt og skaper innovasjon, så dette er gledelig, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en kommentar til analysen fra SSB.

Mens 70 prosent av innbyggere i Norge handler på Internett, gjør kun 37 prosent av EU-innbyggerne det samme.

- Netthandel øker tilfanget på avanserte IKT-tjenester og innovasjon i vare- og tjenestenæringene. Ca. 20 prosent av den totale omsetningen i næringslivet skjer elektronisk i dag. Jeg tror vi er langt unna å ta ut potensialet på dette området sier fornyingsminister Aasrud.

Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 viser at 43 prosent av befolkningen brukte nettet til å kjøpe reiser og overnatting. 38 prosent kjøpte billetter, mens om lag én av fire handlet klær, bøker, film og musikk på nettet i 2009.

Andelen som handler på nettet, har økt med ni prosent fra 2006 til 2009. Halvparten av dem som ikke handler på nettet, begrunner dette med at de foretrekker å handle personlig. Men også bekymring for betalingssikkerheten, personvern og manglende kunnskaper begrenser netthandelen, viser analysen. Av analysen går det også frem at eldre i stadig større grad bruker nettet til å kjøpe varer og tjenester. Mens én av ti seniorer handlet på nettet i 2006, var dette tallet tredoblet i 2009.  

Hele statistikken er tilgjengelig på nettsidene til SSB. 

 

Til toppen