Historisk arkiv

Veiledning om rett og plikt til å avvise straffedømte leverandører ved offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyingsdepartementet har sendt brev til departementene med veiledning om anskaffelsesforskriftens bestemmelser om avvisning av straffedømte leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt brev til departementene med veiledning om anskaffelsesforskriftens bestemmelser om avvisning av straffedømte leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Det er i dag stor usikkerhet om hvordan bestemmelsene om rett og plikt til å avvise straffedømte leverandører skal forstås. Formålet med brevet å gi juridisk veiledning, så langt det er mulig.

Avvisning av straffedømte leverandører mv. i forbindelse med offentlige anskaffelser (PDF)

Se også andre utvalgte uttalelser fra departementet om regelverket for offentlige anskaffelser.