Historisk arkiv

Aasrud åpnet lønnsoppgjøret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

- Tariffoppgjøret vil bli utfordrende som alltid, og vil kreve ansvarlighet og fleksibilitet fra alle parter. I år vil oppgjøret bli særlig utfordrende i lys av den krevende økonomiske situasjonen i Europa. Jeg håper at vi klarer å komme til en forhandlingsløsning som alle kan leve med, innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Det sa fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud da hun i dag åpnet årets lønnsoppgjør i staten.

- Tariffoppgjøret vil bli utfordrende som alltid, og vil kreve ansvarlighet og fleksibilitet fra alle parter.  I år vil oppgjøret bli særlig utfordrende i lys av den krevende økonomiske situasjonen i Europa. Jeg håper at vi klarer å komme til en forhandlingsløsning som alle kan leve med, innenfor ansvarlige økonomiske rammer.  Det sa fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud da hun i dag åpnet årets lønnsoppgjør i staten.

Hilserunde ved årets forhandlingsstart.

- Lønnsveksten i Norge er fortsatt langt høyere enn i utlandet. Kontrasten til flere av våre handelspartnere er stor, der lønningene reelt sett har falt i denne perioden. Dette gjør oss privilegerte. Partene i offentlig sektor må støtte opp under den norske frontfagsmodellen, der de konkurranseutsatte næringene legger rammene for lønnsveksten i de ulike sektorene, understreket Aasrud.

Lønnsveksten i det statlige tariffområdet har vært godt på linje med lønnsveksten ellers. Ifølge TBU ligger det an til å bli lav prisstigning også i år. Sammen med beregnet lønnsoverheng, innebærer det at alle tillegg som gis i 2012 vil bidra til økt kjøpekraft.

Årets oppgjør er et hovedtariffoppgjør, hvor partene ikke bare skal diskutere kroner, men også de øvrige bestemmelsene i tariffavtalen, sa Aasrud. Hun var opptatt av at vi hele tiden må legge stor vekt på fornying og en effektiv statlig sektor.

- Oppgjøret må innrettes slik at virksomhetene kan rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Vi bør også ta sikte på å videreføre det gode arbeidet som er gjort i forhold til likelønn. Staten er, og skal fortsatt være, en god arbeidsplass. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, og vi må bruke den best mulig, mente Aasrud.

Avslutningsvis understreket Aasrud at staten vil bidra til konstruktive samtaler - og et godt forhandlingsklima.

Partene i lønnsforhandlingene ved starten på forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør. Foto: Terje Pedersen/ANB

Partene i lønnsforhandlingene ved starten på forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør: Statens personaldirektør Merethe Foss Liverud, Pål N. Arnesen, leder YS Stat, Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne stat, statsråd Rigmor Aasrud, Tone Rønoldtangen, leder LO Stat og Arne Johannessen, leder Unio. Foto: Terje Pedersen/ANB