Historisk arkiv

Historisk arkiv

Lønnstabeller gjeldende fra og med 1. mai 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Lønnstabellene må betraktes som foreløpige utgaver inntil Stortingets godkjenning av årets lønnsoppgjør og regulering av G (grunnbeløpet) foreligger.

Lønnstabellene må betraktes som foreløpige utgaver inntil Stortingets godkjenning av årets lønnsoppgjør og regulering av G (grunnbeløpet) foreligger. Videre gjør vi oppmerksom på at fristen for uravstemming fra LO Stat og YS Stat er satt til 22.juni. 

De foreløpige lønnstabellene legges ut bare i xlsx-format.

Foreløpig hovedlønnstabell (A-tabell)

Foreløpig T-A tabell

Foreløpig C-tabell

--------------

Tabell B – Tilleggslønnstabell gjeldende fra 1. mai 2012 (pdf-format)B-tabell i xls-format

T-B-tabell gjeldende fra 1 mai 2012 (pdf-format) | T-B-tabell i xls-format