Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ny nettportal for fylkesmennene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I dag åpnet fornyings- administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud den nye felles web-portalen for fylkesmennene, og 18 fylkesvise sider. Portalen skal bidra til flere digitaliserte tjenester. Samtidig gir de nye sidene også mer informasjon på samisk.

I dag åpnet fornyings- administrasjons- og kirkeminster Rigmor Aasrud den nye felles web-portalen for fylkesmennene, og 18 fylkesvise sider. Portalen skal bidra til flere digitaliserte tjenester. Samtidig gir de nye sidene også mer informasjon på samisk.

www.fylkesmannen.no

- Brukerretting av informasjon og tjenester er viktig. Portalen legger til rette for at brukerne kan finne selvbetjeningsløsninger og digitale skjemaer på enkel måte.
Jeg er også glad for at fylkesmennene styrker satsingen på samisk språk, sier fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Den nye løsningen legger til rette for å finne riktig informasjon raskt og enkelt og for økt bruk av nettbaserte tjenester. Løsningen skal fremme forenkling, effektivisering og samordning mellom embetene.

Tiltaket er et ledd i regjeringens ambisjon om at innen 2015 skal søknader, skjemaer og rapporter kunne sendes digitalt til statlige virksomheter. Fylkesmennene legger vekt på bruke et klart og tydelig språk i nettekstene, og ivareta det samiske språket. Tekster på lule- og sørsamisk vil komme på nyåret.