Historisk arkiv

Hva mener du kan gjøres enklere?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen ønsker å gjøre innbyggernes møte med det offentlige bedre og enklere. - Vi vil identifisere unødvendig plunder og heft for folk og ansatte. Og vi vil gjøre noe med det. Derfor ber vi om din tilbakemelding på hva som kan forbedres, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Nå lanserer Regjeringen en egen digital forslagskasse ”Enkelt og greit” på regjeringen.no (http://blogg.regjeringen.no/enkeltoggreit/). Der kan alle innbyggere fortelle hvordan de mener deres møte med det offentlige kan bli enklere. 

Som innbygger møter du det offentlige i mange ulike situasjoner livet igjennom. Du skal søke om foreldrepenger, søke om studieplass, ha kontakt med NAV, skole eller helsevesen. Noen av disse møtene kan gjøres mindre kompliserte eller tidkrevende enn de er i dag.

- Dette er et krafttak for fornying og forenkling. Ved å lytte, og ikke minst gå i dialog med innbyggerne, oppnår vi flere ting på én gang: brukervennlige løsninger og tjenester, mer effektive tjenester, mer tidsriktige tjenester, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

- Regjeringen skal legge fram en strategi for innovasjon i kommunesektoren våren 2013. For å kunne levere gode offentlige tjenester i fremtiden, må vi finne nye måter å jobbe på. Jeg håper vi får mange gode innspill som kan hjelpe det offentlige å løse oppgavene sine på en smartere måte, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. 

Innspillsbloggen vil være åpen i fire uker, til 15. mars 2013. Alle innlegg vil bli lest, og de mest relevante forslagene blir tatt med videre i regjeringens forenklingsarbeid.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet leder forenklingsprosjektet. Arbeidet skjer i tett samarbeid med andre ansvarlige departementer og myndigheter. En liste over tiltak vil bli offentliggjort.