Historisk arkiv

Hva mener innbyggerne om forvaltningen og offentlige tjenester?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statsråd Rigmor Aasrud og Difis direktør Hans Christian Holte legger frem resultatene fra regjeringens innbyggerundersøkelse på et frokostseminar onsdag 12. juni.

Regjeringens innbyggerundersøkelse om det offentlige Norge er den største og mest omfattende undersøkelsen av innbyggernes tilfredshet med forvaltningen og det offentlige tjenestetilbudet. Innbyggerundersøkelsen kartlegger blant annet hva innbyggerne mener om det offentlige tilbudet i sin kommune, deres tillit til politikerne, deres holdninger til det offentlige, digitalisering, sikkerhet, effektivitet, klagebehandling, og en egen del om hva brukerne mener om statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter.

Påmelding til frokostseminaret finner du på nettsidene til Difi.

Alle resultater, analyser, data, grafikk, spørreskjemaer og informasjon om metodikk og utvalg blir publisert på www.difi.no.
 
Undersøkelsene er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Difi. Innbyggerundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2010. Her finner du informasjon om den første undersøkelsen

Program 

08:00 - 08:30 
Registrering, frokost, kaffe/te 

08:30 - 08:35 
Velkommen 

08:35 - 09:15 
Gjennomgang av resultater og funn
Direktør Hans Christian Holte, Direktoratet for forvaltning og IKT 

09:15 - 09:25 
Innbyggerundersøkelsen – Et viktig verktøy for å forbedre offentlig sektor
Statsråd Rigmor Aasrud, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

09:25 - 09:45 
Hvordan bruke innbyggerundersøkelsen i forbedringsarbeidet?  
Direktør Joakim Lystad, NAV 

09:45 - 09:55  
Spørsmål