Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nybrottsarbeid på universell utforming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I dag 5. februar gikk høringsfristen ut for ny forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. I forskriften foreslår Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet regler som gjør at IKT-løsninger rettet mot allmennheten skal kunne benyttes av flest mulig.

Departementet foreslår at forskriften i første omgang skal gjelde for automater (for eksempel billettautomater) og nettløsninger som er beregnet på folk flest.

Departementet foreslår også at forskriften skal gjelde for både privat og offentlig sektor. Her er Norge et foregangsland. EU kom nettopp med forslag til direktiv der de kun regulerer utvalgte offentlige nettsider.

- Vi gjør her et viktig nybrottsarbeid i Norge, uttalte Rigmor Aasrud da hun besøkte Ruter for å få demonstrert den nye billettautomaten som er utviklet i samarbeid med blinde brukere og som tilfredsstiller kravene til universell utforming.

I løpet av mars skal Ruter plassere ut cirka 20 slike billettautomater i Oslo.

- Det blir en helt annen verden når de nye billettautomatene til Ruter kan taes i bruk, sier Dag Ommundsen, informasjonskonsulent i Norges Blindeforbund Oslo, som har vært med å utvikle de nye automatene.

Demonstrasjon av de nye Ruter-automatene.
Dag Ommundsen, informasjonskonsulent i Norges Blindeforbund Oslo, demonstrerer de nye Ruter-automatene. (FAD)