Historisk arkiv

Fornyingsminister Rigmor Aasrud om Innbyggerundersøkelsen:

- Fornøyde brukere, men det offentlige kan bli bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

86 prosent av innbyggerne i Norge mener landet er nær ved å være et perfekt land å leve og bo i. Vi er også fornøyd med offentlige tjenester. Dette går frem av Innbyggerundersøkelsen som måler innbyggernes tilfredshet med kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester.

86 prosent av innbyggerne i Norge mener landet er nær ved å være et perfekt land å leve og bo i. Vi er også fornøyd med offentlige tjenester. Mest fornøyde er vi for eksempel med folkebiblioteket, Vinmonopolet og høyskoletilbudet. Minst fornøyd er vi med blant annet plan- og bygningskontoret, NSB og NAV. Dette går frem av Innbyggerundersøkelsen som måler innbyggernes tilfredshet med kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester. 

- Innbyggerundersøkelsen gir viktig kunnskap til ledere i kommuner, fylkeskommuner og staten. Vi trenger slike undersøkelser for å se hvor skoen trykker sånn at vi kan målrette innsatsen og gjøre tjenestene bedre for brukerne våre, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Innbyggerundersøkelsen viser at 94 prosent av innbyggerne er fornøyd eller svært fornøyd med å bo og leve i Norge. Nesten like mange, 89 prosent, er fornøyd med kommunen de bor i. Om lag sju av 10 innbyggere er tilfredse med kommunale og statlige tjenester. Færre enn ti prosent er misfornøyd.

- Jeg er veldig glad for at innbyggerne er så fornøyde med både lokale og statlige tjenestetilbud. Dette viser at offentlige tjenesteytere jevnt over gjør en god jobb med å sikre kvalitet og brukerretting av sine tjenester. Samtidig avdekker undersøkelsen at flere sektorer og virksomheter har forbedringspotensial, sier Rigmor Aasrud.

Innbyggerne mener at offentlige virksomheter generelt følger lover og regler og behandler folk med respekt. Samtidig mener mange at det er vanskelig å komme fram til rett person i forvaltningen, og mer enn halvparten av oss mener at det offentlige sløser med ressursene.

- Det er alvorlig at innbyggerne oppfatter offentlig ressursbruk på denne måten. Noe av det viktigste de kommende årene er å jobbe for at staten får mest mulig igjen for pengene vi setter inn. Sammen med finansministeren og resten av regjeringen vil jeg prioritere dette framover, sier fornyingsministeren. 

Innbyggerundersøkelsen er den største nasjonale undersøkelsen av tilfredshet med offentlige tjenester som er gjennomført noen gang. Regjeringen ønsker åpenhet om resultatene. Alle data og grafer kan lastes ned fra www.difi.no og gjenbrukes. Det er også mulig å gjøre egne analyser av datamaterialet.

Undersøkelsen er gjennomført av Synovate på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Del 2 av Innbyggerundersøkelsen blir gjennomført 1. halvår 2010. Del 2 retter seg mot brukerne av de enkelte tjenestene.

Les alt om Innbyggerundersøkelsen på Difis nettsider:

Presentasjonen av Innbyggerundersøkelsen ble overført på nett-tv. Her kan du se sendingen i opptak.