Historisk arkiv

Forslag om endring av partiloven på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I et høringsutkast om endring av partiloven foreslår Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) å utvide regnskapsplikten for partilagene, en særskilt innrapportering og offentliggjøring av valgkampbidrag før valg, krav til uavhengighet for partirevisorer, økt kontroll og innsynsrett for Partilovnemnda.

Departementet foreslår flere administrative sanksjonsmuligheter for brudd på partiloven, samt bøter - og i særlige tilfeller også fengselsstraff på opp til fire måneder for gjentatte og/eller grove brudd.

Forslaget, som har bakgrunn i anbefalinger fra Europarådets antikorrupsjonsorgan, GRECO , er nå sendt ut på høring med frist 17.2.2011.

Høring - forslag til endringer i partiloven som følge av Europarådet v/GRECOs evaluering av partifinansieringen i Norge