Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fremmet Norge som vertskap for CERNs nye datasenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I dag gikk fristen ut for å signalisere interesse til CERN om å være vertskap for organisasjonens nye datasenter. Statssekretær Raimo Valle brukte dagen til å legge frem Norges forutsetninger og ambisjoner for CERN i Genève.

- Jeg tror Norge og norske aktører vil være en god partner for CERN når de skal bestemme seg for å bygge et nytt datasenter. Norge er verdensledende på miljøvennlig energiproduksjon, har svært lave strømpriser i internasjonal sammenheng og gode løsninger for kjøling og gjenbruk av varmen datamaskiner produserer. Dette vet jeg teller mye for en virksomhet som er opptatt av miljøet og av å holde kostnadene nede. Hele 50 prosent av kostnadene knyttet til drift av datasentre er strøm, sa Raimo Valle etter møtet.

Valle trakk i møtet med Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) fram norsk IKT-bransje som innovativ og kompetent. Statssekretæren la også vekt på tryggheten ved Norge, både knyttet til kraftforsyning, infrastruktur og geologiske rystelser, men også den politisk og finansielle stabiliteten i landet.

- Jeg opplevde møtet som positivt og CERN var godt kjent med den norske interessen for å være vertskap for et nytt datasenter. Vi la fra vår side særlig vekt på følgende fire fortrinn for at CERN skal velge oss: Norge har naturgitte fortrinn, vi har gunstige priser på energi og stor grad av leveringssikkerhet, vi har stor tilgang på kompetanse og infrastruktur og de økonomiske, politiske og geologiske forholdene i Norge er blant de mest stabile i hele verden, sa Valle etter besøket på CERNs hovedkvarter i Genève i Sveits.

- Det var viktig at vi fikk presentert Norge og våre gode argumenter overfor CERN. Om lag ti norske aktører har meldt interesse for å legge inn tilbud til CERN om å være vertskap for CERNs nye datasenter. Jeg tror Norge og de norske aktørene har en god mulighet til å bli den foretrukne partneren for CERN. Men konkurransen vil bli hard og en eventuell beslutning hos CERN ligger et stykke fram i tid, sier generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff som var med på møtet sammen med statssekretær Valle.

CERN har et stort og økende behov for datalagring. Nå ser de seg om etter trygge og egnede steder å bygge opp et datasenter. Interessen for at organisasjonen skal lokalisere data og prosessering til Norge er stor i IKT-bransjen. På møtet i dag ble det fra CERNs side gitt uttrykk for at man nå skal gå i gang med en mer formell prosess med sikte på å få et nytt datasenter i drift fra 2014. En endelig kontrakt vil i så fall være avgjort i 2012. Mulige partnere vil nå bli gitt anledning til å levere tilbud basert på nærmere spesifikasjoner som CERN er i ferd med å utarbeide.

Statssekretær Raimo Valle hilser på director for Research and Scientific Computing Sergio Bertolucci  under sitt besøk hos CERN tirsdag 30. november. Foto: Maximilien Brice/CERN
Bilde: Statssekretær Raimo Valle hilser på director for Research and Scientific Computing Sergio Bertolucci  under sitt besøk hos CERN tirsdag 30. november. Foto: Maximilien Brice/CERN

 

Sjefen for CERNs avdeling for informasjonsteknologi, Dr Frederic Hemmer viste statssekretær Raimo Valle rundt i CERNs datasenter i organisasjonens hovedkvarter i Genève. Foto: Maximilien Brice/CERN
Bilde: Sjefen for CERNs avdeling for informasjonsteknologi, Dr Frederic Hemmer viste statssekretær Raimo Valle rundt i CERNs datasenter i organisasjonens hovedkvarter i Genève. Foto: Maximilien Brice/CERN

Til toppen