Historisk arkiv

Miniseminar om samisk ungdomsinformasjon på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Presseinvitasjon/ priv. til red.

Hvordan kan det offentlige sørge for at samisk ungdom får viktig informasjon på sitt språk? To departementer og Sametinget inviterer ungdom og fagfolk til miniseminar mandag 13. desember 2010. Pressen er velkommen.

Sted: Plenumssalen in R4, Einar Gerhardsens plass 1, Oslo
 

Program 13. desember

12.00: Statssekretær Raimo Valle (FAD) ønsker velkommen og innleder.

12.10: Rådsmedlem i Sametinget Ellinor Marita Jåma: Om betydningen av informasjon til samisk ungdom

12.20: SUPU, Noereh og andre representanter for samisk ungdom forteller om sine ønsker for en informasjonstjeneste.

13.50: BLD om betydningen av tiltak for informasjon til ungdom.

14.15: Nordland Fylkeskommune /Inga Lill Sundset snakker om utfordringer knyttet til drift av et nettsted for informasjon til ungdom

14.40: Bufdir - erfaringer med nettbaserte informasjonstjenester

15.10: Diskusjon

15.40: Oppsummering

Arrangører: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Sametinget.


Pressekontakt i FAD: Tor Audun Gram, 90 63 28 54