Historisk arkiv

Møtes med respekt, men saksbehandlingstiden er for lang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nye tall fra Innbyggerundersøkelsen viser både gode og dårlige erfaringer med det offentlige. - At folk opplever at de møtes med respekt hos det offentlige, er godt å høre. At de samtidig synes saksbehandling går for tregt, er noe vi må ta fatt i, blant annet med smartere bruk av IKT, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Undersøkelsen viser at brukerne er svært fornøyd med tjenester som bibliotek, kirke og grunnskole. Barnehagene har også mange tilfredse brukere. Myndighetsorganer som NAV, Plan- og bygningsetaten og Skatteetaten får mer blandede resultater.

- Innbyggerundersøkelsen viser at et flertall av brukere av offentlige tjenester er tilfreds med tjenestene. De negative tilbakemeldingene tar vi på alvor. Samtidig må vi huske på at offentlige myndigheter ofte må si ”nei”, og da vil tilfredsheten hos brukerne også synke, sier fornyingsminister Aasrud.

I januar 2010 spurte Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) 30 000 innbyggere om hva de mente om å bo i Norge. Nå har Difi fulgt opp de som har vært i kontakt med minst en av 23 offentlige tjenester, og spurt om deres erfaringer. Innbyggerundersøkelsen skal gjentas hvert annet år. 

- Innbyggerundersøkelsen er den største nasjonale undersøkelsen av tilfredshet med offentlige tjenester som er gjennomført noen gang. Dette gir regjeringen et godt faktagrunnlag for å fornye offentlige tjenester og for å styrke velferdssamfunnet, sier statsråd Aasrud.

Undersøkelsen er gjennomført av Synovate på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Det er full åpenhet rundt alle resultater, data, metodikk og spørreskjemaer, og alle data er tilgjengelige på www.difi.no fra onsdag 17. november 2010 kl 11.