Historisk arkiv

Fornyingsministeren inviterer til nettdugnad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet inviterer nettbrukere til dugnad. Hensikten er å utvikle nye tjenester og teste ut samarbeidsløsninger gjennom bruk av web 2.0-teknologi og offentlige data. Til sammen 2,5 millioner kroner skal fordeles på ulike prosjekter, hvis søknadene er gode nok.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inviterer nettbrukere til dugnad gjennom Nettskap 2.0. Hensikten er å utvikle nye tjenester og teste ut samarbeidsløsninger gjennom bruk av web 2.0-teknologi og offentlige data. Til sammen 2,5 millioner kroner skal fordeles på ulike prosjekter, hvis søknadene er gode nok.

- Jeg ønsker å teste ut hvor kreative folk har blitt av dugnadskulturen på nett. Jeg vil finne nettskaperne blant nettbrukerne, og gjennom dette få demonstrert verdiskapingspotensialet som ligger i web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Midlene vil bli tildelt de mest aktuelle prosjektene, både basert på et utvalg gitte kriterier og en helhetsvurdering. FAD vil også benytte eksterne aktører til å vurdere søknadene for å sikre en best mulig vurdering.

- Mange har utfordret myndighetene til å utnytte delekulturen på nett og aktivt legge til rette for innovasjon og nyskaping. Nå leter vi etter landets nettskapere, hvor enn de måtte befinne seg: på et kontor, på skolebenken, i garasjen eller på jente- eller gutterommet, sier Rigmor Aasrud.

Web 2.0 teknologi handler om nye interaktive og åpne former for samarbeid, deling og tjenesteutvikling. Dette innebærer, som all annen nyvinning, muligheter for verdiskaping, effektivisering og nye former for demokratisk deltakelse.

I andre land har lignende initiativer resultert i forslag som spenner fra miljømåling av klimautslipp for bolighus ("Offentlige Data i Spil”, Danmark), til interaktive kartbaserte tjenester som kan redusere både reisetid og miljøutslipp, (Travel Maps, MySociety UK). 

- Nå ønsker vi å teste ut om også Norge kan utnytte Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold, gjerne sammenblandet med offentlig data, til tjenesteutvikling og innovasjon. Vi ønsker å nå ut til dem som har en idé eller et forslag til en tjeneste eller nettsted og kompetanse til å videreutvikle dette. Hvis tjenesten også kan bidra til økt verdiskaping, demokratisk deltakelse og åpenhet – er dette et prosjekt vi gjerne vil høre mer om, sier statsråden.

Retningslinjer og søknadsskjema for Nettskap 2.0 finner du på www.regjeringen.no/nettskap 

Søknadsfrist: 9. mai 2010