Historisk arkiv

Nettskaperne er kåret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyingsminister Rigmor Aasrud har i dag kåret vinnerne av Nettskap 2.0-utlysningen. Skaperne av 17 utvalgte prosjekter får støtte til å videreutvikle sine ideer innen web 2.0 og brukergenererte tjenester. - Nå bruker vi menneskelig kreativitet, skaperevne og teknologi på en ny måte til det beste for samfunnet, sier statsråd Aasrud.

Nettskap 2.0 er en forsøksordning med en ramme på 2,5 millioner kroner, som handler om å ta i bruk ny teknologi og nye måter å samarbeide på. Hensikten er å videreutvikle og bidra til å realisere prosjekter som gjør at samfunnet utnytter potensialet i web 2.0–teknologien og delekulturen på internett.

- Vi vil stimulere til nye tjenester, som gir mer demokratisk deltakelse, åpenhet, verdiskaping og arbeidsplasser. Gjennom ideene og prosjektene knyttet til Nettskap gir vi nye muligheter for hele samfunnet − for enkeltmennesker, organisasjoner og arbeidsliv, skoler, hjem, og offentlig sektor, sier fornyingsminister Aasrud.

Prosjektene som nå tildeles midler har på en overbevisende måte demonstrert hvordan de skal nå målene om enten tjenesteutvikling og innovasjon, effektivisering av arbeidsprosesser, eller økt demokratisk deltakelse. Valget av prosjekter er basert på innstilling fra et eksternt ekspertpanel.

Nettskap-vinnerne viser stor bredde, alt fra et nettsamfunn knyttet til kunst og håndverk, et forvaltningssystem for grunneiere og jegere, til et nettbasert verktøy for å lære å løse ligninger, et system for innrapportering til det offentlige, et norsk nettsted for registrering av spesiallisensierte åndsverk, et dugnadssamfunn for å registrere grunner og skjær på sjøkart, og en mobilapplikasjon for å få opp mer informasjon om varer mens du står i butikken, for å nevne noen.

- Det er utvikling og bruk av digitalt innhold som driver verdiskaping på Internettet, og vi må kunne utnytte dette potensialet også i Norge. Nye tjenester og nye måter å skape og formidle innhold på kan skape en helt ny digital innholdsnæring som kan og vil overgå den "tradisjonelle" IKT-industrien, avslutter statsråd Rigmor Aasrud.