Historisk arkiv

Ny prost i Austre Sunnmøre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sokneprest Svein Maron Runde vart i statsråd i dag utnemnd til prost i Austre Sunnmøre.

Sokneprest Svein Maron Runde vart i statsråd i dag utnemnd til prost i Austre Sunnmøre.

Svein Maron Runde er 54 år. Han avla teologisk embetseksamen i 1983 og praktisk-teologisk eksamen i 1984. Frå 1984 til 1985 var han vikarprest i Sande og frå 1985 har han vore sokneprest i Sunnylven og Geiranger.