Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ny prost i Hammerfest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sokneprest Arve Marton Marthinsen ble i statsråd i dag utnevnt til prost i Hammerfest prosti i Nord-Hålogaland bispedømme.

Arve Marton Marthinsen er 53 år. Han avla teologisk embetseksamen høsten 1982 og praktisk-teologisk eksamen høsten 1988. Tidligere har Marthinsen arbeidet bl.a. i Det norske misjonsselskap (NMS) og som prest i Flekkefjord. Fra 2007 har han vært sokneprest i Gamvik i Finnmark.