Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye millioner til istandsetting av kirker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Det er fortsatt et stort behov for å stimulere til sikring og istandsetting av kirkebygg. Regjeringen foreslår derfor å øke rammen for ordningen med rentekompensasjon til istandsetting av kirker med 500 millioner kroner for 2010.

Det er fortsatt et stort behov for å stimulere til sikring og istandsetting av kirkebygg. Regjeringen foreslår derfor å øke rammen for ordningen med rentekompensasjon til istandsetting av kirker med 500 millioner kroner for 2010. Dette åpner for at kommuner som i fjor ikke benyttet seg av denne ordningen, får en ny sjanse.

- Jeg håper kommunene nå kjenner sin besøkelsestid. Rundt en tredjedel av kirkene våre har vesentlige vedlikeholds- og sikkerhetsmangler, og kirkebrannen i Hønefoss burde være en vekker for mange, sier fornyings, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Rentekompensasjonsordningen ble etablert i 2005 og innebærer at staten kompenserer renteutgifter ved investeringer til nødvendig opprustning. Med disse 500 millionene, er den samlede investeringsrammen for ordningen 2,5 milliarder kroner.

Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg (Prop. 93 S (2009-2010))

Til toppen