Historisk arkiv

Thon ny direktør i Datatilsynet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Bjørn Erik Thon (46) ble i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Datatilsynet. Han etterfølger Georg Apenes som nylig gikk av for aldersgrensen.

Thon er i dag forbrukerombud, en stilling han har hatt i ti år. Han har tidligere blant annet vært politisk rådgiver i justisdepartementet og dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete.

- Jeg er glad for at vi nå har funnet en så godt kvalifisert person som Thon til denne viktige stillingen, sier fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud. – Med både bred juridisk bakgrunn og lang ledererfaring fra relevant, offentlig virksomhet, skulle han være særdeles godt forberedt til å takle de utfordringene han vil møte i sin nye jobb, sier Aasrud.