Historisk arkiv

15 millioner kroner til bredbånd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyingsdepartementet etablerer en midlertidig støtteordning for bredbåndsutbygging. Støtteordningen har en ramme på 15 millioner kroner og skal bidra til utbredelse av bredbånd i områder som i dag ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Fornyingsdepartementet etablerer en midlertidig støtteordning for bredbåndsutbygging. Støtteordningen har en ramme på 15 millioner kroner og skal bidra til utbredelse av bredbånd i områder som i dag ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Om lag 7000 husstander i landet mangler i dag et bredbåndstilbud, i følge en ny rapport.

- Regjeringens mål er at innbyggerne skal ha tilgang til bredbånd. Regjeringens satsing på bredbånd bidrar til bosetting, sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Økt bruk av bredbånd kan dessuten gi en miljøgevinst. Denne midlertidige støtteordningen vil tette noen av de siste hullene i bredbåndsdekningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. 

Midlene vil bli lyst ut som prosjektmidler i regi av Norges forskningsråd, og alle kommuner og fylkeskommuner i landet vil kunne søke.

Rapporten Bredbåndsdekning 2011 viser at 99,7 prosent har et grunnleggende bredbåndstilbud (0,64 Mbit/s båndbredde), 94 prosent har tilgang på minimum 4 Mbit/s, mens 67 prosent har tilgang til minimum 25 Mbit/s båndbredde. Rapporten er utarbeidet av Nexia på vegne av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).