Historisk arkiv

Ny rapport: Bredt bredbånd brer om seg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ny rapport viser at tilbudet av høyhastighetsbredbånd blir stadig bedre i Norge. - Raskere bredbåndsforbindelser gir mulighet for mer fleksible arbeidsformer i arbeidslivet, økt verdiskaping og miljøgevinster, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Ny rapport viser at tilbudet av høyhastighetsbredbånd blir stadig bedre i Norge. 
- Raskere bredbåndsforbindelser gir mulighet for mer fleksible arbeidsformer i arbeidslivet, økt verdiskaping og miljøgevinster, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Rapporten "Bredbåndsdekning 2011" viser at svært mange i løpet av det siste året har fått mulighet til å få høyere hastighet på bredbåndet sitt. I 2011 kan 94 prosent av befolkningen kjøpe bredbånd med nedlastningshastighet på minimum 4 Mbit/s, mens det var 89 prosent av oss som hadde slik tilgang i 2010. 67 prosent har tilgang på 25 Mbit/s båndbredde (tidligere 55 prosent), mens 41 prosent har tilgang til 50 Mbit/s båndbredde (tidligere 19 prosent).

- Dette er gledelig. Denne rapporten viser at utbyggingen av bredt bredbånd pågår for fullt her i landet. Bredt bredbånd baner vei for tjenesteutvikling på nettet som nett-tv, nettspill og strømming av film. Det bidrar til større fleksibilitet for den enkelte, gjennom fjernarbeid. Og det gir miljøgevinster fordi flere varer erstattes av nettbaserte tjenester, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I følge rapporten har mange husstander fått økt valgfrihet og kan velge mellom flere ulike tilbydere og bredbåndsteknologier.

- Rapporten viser at regjeringens teknologinøytrale og markedsorienterte bredbåndspolitikk har vært fornuftig. Vi kan konstatere at teknologiene utvikler seg og gir brukerne et stadig bedre bredbåndstilbud. Dette bidrar til at flere kan kjøpe bredbånd og ta del i informasjonssamfunnet, sier Aasrud.

99,7 prosent har i dag tilgang til den laveste bredbåndshastigheten som er inkludert i undersøkelsen, 0,64 Mbit/s. Tallet er det samme som i 2010. Om lag 7000 husstander i Norge mangler i dag et bredbåndstilbud. Dette er husstander hvor tilknytningskostnadene er så høye at det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut nettet dit.

Rapporten ”Bredbåndsdekning 2011” er laget av konsulentselskapet Nexia på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Bredbåndsdekningen i fylkeskommunene:

Båndbredde (nedstrøm/oppstrøm, Mbit/s)
Fylke ≥ 0,64/0,128 ≥4/0,5  ≥12/0,8 ≥25/1
Akershus 100,0% 98% 83% 73%
Aust-Agder 100,0% 84% 71% 53%
Buskerud 99,8% 92% 78% 60%
Finnmark 98,9% 94% 73% 61%
Hedmark 99,7% 91% 59% 45%
Hordaland 99,8% 96% 79% 61%
Møre og Romsdal 99,4% 88% 71% 44%
Nordland 98,9% 88% 70% 51%
Nord-Trøndelag 99,1% 80% 63% 52%
Oppland 99,9% 96% 55% 39%
Oslo 100,0% 100% 97% 95%
Rogaland 99,9% 97% 89% 81%
Sogn og Fjordane 99,0% 83% 59% 27%
Sør-Trøndelag 99,5% 90% 80% 70%
Telemark 99,6% 93% 80% 70%
Troms 98,1% 83% 72% 62%
Vest-Agder 100,0% 89% 81% 67%
Vestfold 100,0% 98% 82% 75%
Østfold 100,0% 99% 79% 65%
Svalbard 100,0% 89% 84% 74%
Norge totalt 99,7% 94% 79% 67%

(Kilde: Nexia)

Les mer: