Historisk arkiv

Byfuglien utnevnt til preses

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Helga Haugland Byfuglien (60) ble i dag utnevnt til det nyopprettede embetet som preses i Bispemøtet i Den norske kirke.

Biskop Helga Haugeland Byfyuglien- Byfuglien er den første som blir utnevnt til et særskilt embete som preses i Bispemøtet, og hun er også den første kvinne som innehar denne posisjonen. Ved utnevningen av henne har Den norske kirke fått en biskop og preses som har vist evne og vilje til å virke samlende, til å bygge broer og som kanskje nettopp på grunn av dette, tar fatt på nye oppgaver med et solid kirkelig tillitsvotum i ryggen. Jeg gratulerer både henne og Den norske kirke med utnevningen, sier kirkeminister Rigmor Aasrud.

Biskop Helga Haugland Byfuglien tok teologisk embetseksamen våren 1976, praktisk-teologisk eksamen våren 1977 og ble ordinert i 1981. Fra 1981 til 1986 var hun kapellan i Kolstad menighet i Nidaros bispedømme, og fra 1986 til 1993 var hun kapellan i Ås prestegjeld i Borg bispedømme. I perioden 1993 til 1997 var hun stiftskapellan i Borg bispedømme. Fra 1997 til 2001 var hun assisterende generalsekretær i Norges KFUK/M og fra 2001 generalsekretær samme sted. Fra 2005 har hun vært biskop i Borg bispedømme. Høsten 2010 ble hun valgt til Bispemøtets preses, i samsvar med den tidligere ordningen om valg av preses.