Historisk arkiv

Kjell Arne Knudsen ny direktør i DSS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kjell Arne Knudsen (51) er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Departementenes servicesenter (DSS). Knutsen har siden 2006 vært direktør for Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), som er en etat under Helsedirektoratet.

Kjell Arne Knudsen (51) er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Departementenes servicesenter (DSS). Knutsen har siden 2006 vært direktør for Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), som er en etat under Helsedirektoratet. Han er utdannet cand. polit med hovedfag i statsvitenskap og har lang erfaring både fra offentlig og privat sektor.

Knutsen er ansatt i et åremål, som er på seks år. DSS er et direktorat underlagt Fornyings-, administrasjons- og Kirkedepartementet, og leverer fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor.