Historisk arkiv

Fire fylkesmenn utnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Anne Karin Hamre, Valgerd Svarstad Haugland og Jørn Aksel Krog er i statsråd i dag oppnevnt til nye fylkesmenn i henholdsvis Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus, og Sør-Trøndelag. Svein Ludvigsen er oppnevnt for en ny åremålsperiode i Troms.

-Jeg er svært glad for å kunne oppnevne fire fylkesmenn med bred erfaring og stor kompetanse, og i tillegg få en markert økning av kvinneandelen blant fylkesmennene, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Anne Karin Hamre (45) har siden juli 2008 vært tilsatt som assisterende fylkesmann i Sogn og Fjordane. Hun har tidligere hatt ulike stillinger i embetet, både som administrasjonssjef og rådgiver.  Hun er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Valgerd Svarstad Haugland (54) er i dag kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år og partileder i KrF i 9 år. Haugland har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i 3 år og kulturminister i 4 år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten 10 år arbeidet i ulike lærerstillinger.

Jørn Aksel Krog (62) har siden 1999 vært departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet. Han har mange års erfaring fra ulike lederstillinger innen fiskeribransjen, blant annet som generalsekretær i Fiskarlaget og administrerende direktør i Feitsildfiskernes Salgslag. Han har også vært avdelingsdirektør i Norges Banks avdeling i Trondheim. 

Svein Ludvigsen (64) er inne i sin første åremålsperiode som fylkesmann i Troms (tiltrådte januar 2006). Han har tidligere blant annet vært statsråd i Fiskeri- og kystdepartementet, stortingsrepresentant og banksjef for Sparebanken Nord-Norge.

Fylkesmennene er tilsatt på åremål for en periode på seks år.


Statsråd Aasrud sammen med Anne Karin Hamre og  Valgerd Svarstad Haugland.