Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

FN-rapport om samenes situasjon i nordiske land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Norge får både skryt og kritikk i en ny FN-rapport om samenes situasjon i Norge, Sverige og Finland.

Rapporten er skrevet av FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter, professor James Anaya.

- Det er gledelig at FNs spesialrapportør spesielt trekker frem konsultasjonsordningen mellom Sametinget og statlige myndigheter som et godt og viktig verktøy. På dette og en del andre områder beskriver rapporten Norge som et foregangsland for urfolks rettigheter. Samtidig peker rapporten på utfordringer, som vi jobber med og er i dialog med Sametinget om, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. 

Rapporten skal behandles i FNs menneskerettighetsråd i september 2011. James Anaya besøkte de samiske områdene i april 2010. Representanter fra de nordiske regjeringene og sametingene var tilstede under besøket.

- Rapporten innholder mange ulike temaer, på ulike politikkområder. Nå skal vi lese rapporten grundig, og det er for tidlig å kommentere rapporten i mer detalj, sier statsråd Aasrud.

Last ned rapporten fra FNs spesialrapportør:

The situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland (PDF)
Les mer på spesialrapportør James Anaya nettsider