Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

I tråd med sin tro

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Gravplassene våre skal være tilpasset alle, uansett religion eller livssyn. Dette innebærer blant annet at muslimer, i tråd med deres tro og tradisjon, har krav på gravplass som vender mot Mekka.

Gravplassene våre skal være tilpasset alle, uansett religion eller livssyn. Dette innebærer blant annet at muslimer, i tråd med deres tro og tradisjon, har krav på gravplass som vender mot Mekka. Kan ikke kommunen tilby dette, må man finne løsninger i samarbeid med andre kommuner.

Dette går fram av regjeringens forslag til endringer i gravferdsloven som ble lagt fram i dag. Hensikten er å legge bedre til rette for å ivareta behovene religiøse og livssynsmessige minoriteter har i forbindelse med gravlegging.

- Lovgivningen skal sikre rett til fri grav for alle, og at gravleggingen kan skje med respekt for avdødes religion eller livssyn, sier kirkeminister Rigmor Aasrud.

Forslagene til lovendring slår også fast at tros- og livssynssamfunn er likestilt når det gjelder å gjennomføre seremonier ved åpning av ny gravplass eller gravfelt. Et økende antall muslimer gravlegges nå i Norge. De har behov for særskilt tilrettelagte graver fordi gravene etter deres tro og tradisjon skal være orientert mot Mekka.  I den enkelte kommune skal det etableres et kontaktforum vedrørende gravferd for de ulike tros- og livssynssamfunn.

Gravferdslovens navn og begrepsbruk skal gjøres livssynsnøytralt. Det innebærer blant annet at begrepet ”gravplass” vil erstatte ”kirkegård” i lover og regelverk. Men ”kirkegård” vil fortsatt kunne være en del av navnet på gravplassen, som for eksempel i ”Haslum kirkegård”.

- Den viktigste forutsetningen for at gravlegging skal kunne skje med respekt for avdødes religion og livssyn, er at det er tilstrekkelig kunnskap om de ulike tros- og livssynssamfunnenes ønsker og behov, sier Aasrud. Hun mener det gjennom år har skjedd en positiv utvikling på dette området og tror de foreslåtte lovendringene vil understøtte og forsterke denne utviklingen.

Til toppen