Historisk arkiv

Lønnsforhandlingene i staten i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Lønnsforhandlingene i staten startet onsdag 27. april kl 10. - Forhandlingene må fortsatt bygge på at konkurranseutsatt sektor legger rammene for lønnsveksten også i det statlige tariffområdet, sier statens personaldirektør Siri Røine.

Lønnsforhandlingene i staten startet onsdag 27. april kl 10. - Forhandlingene må fortsatt bygge på at konkurranseutsatt sektor legger rammene for lønnsveksten også i det statlige tariffområdet, sier statens personaldirektør Siri Røine.

Årets lønnsoppgjør i staten er et mellomoppgjør. De siste prognosene for lønnsveksten i hele arbeidslivet er på mellom 3,6 og 4 prosent. På åpningsmøtet viste Røine til lønnsoppgjøret i privat sektor, som ble avsluttet 31. mars, hvor partene ble enige om en økonomisk ramme for oppgjøret på om lag 3,6 – 3,7 prosent fra 2010 til 2011.

-I staten har lønnsveksten siste tiårsperiode vært omtrent identisk med lønnsveksten i industrien i alt. De siste fem årene har imidlertid lønnsveksten i staten tendert til å være noe høyere. Det er viktig at vi nå kommer tilbake til en utvikling som er mest mulig parallell med industrien, for ikke å legge press på norsk økonomi. Ikke minst er dette viktig fordi statsoppgjøret også er et frontfag for resten av offentlig sektor. Jeg ser frem til konstruktive forhandlinger og at partene kommer fram til en løsning innen fristens utløp, sier statens personaldirektør Siri Røine.

Partene er hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne på den ene siden og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet på den andre siden. Statens forhandlingsdelegasjon ledes av personaldirektør Siri Røine. Endelig frist for å avslutte forhandlingene er lørdag 30. april ved midnatt.

 

Pressekontakt, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:
Tor Audun Gram, 90 63 28 54