Historisk arkiv

Norges statskalender legges ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har besluttet å legge ned Norges statskalender i trykt og elektronisk utgave med virkning fra 1. januar 2012.

Norges statskalender har opplevd abonnementssvikt de siste årene. Dette har medført at verken trykt eller elektronisk utgave lenger er selvfinansierende. Mye av informasjonen i statskalenderen finnes i dag på andre nettsteder.

Departementenes servicesenter har på oppdrag fra FAD gjennomført en behovs- og brukerundersøkelse. Undersøkelsen viser at det er lite bruk og behov for kalenderen.
Departementet har derfor besluttet å legge ned Norges statskalender i trykt og elektronisk utgave med virkning fra 1. januar 2012.

Statskalenderen inneholder i dag blant annet oversikt over statsinstitusjoner med opplysninger om antall ansatte, virksomhetsområder, organisering, budsjetter og ansvarsområde. Videre inneholder den oversikt over Stortingets sammensetning, regjeringen, kongehuset, domstolene og opplysninger om dekorasjoner.

Brukere av statskalenderen kan oppsøke nettstedene til Statens tjenestemannsregister, Statistisk sentralbyrå, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste eller den enkelte statlige virksomhets nettside.