Historisk arkiv

Ny prost i Mandal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sokneprest Stein Reinertsen (51) vart i statsråd i dag utnemnd til prost i Mandal prosti i Agder og Telemark bispedømme.

Stein Reinertsen er i dag sokneprest i Farsund. Han tok teologisk embetseksamen i 1986 og praktisk-teologisk eksamen i 1987. Reinertsen har hatt presteteneste i Farsund sidan 1996, dei siste fem åra som sokneprest. Tidlegare var han landssekretær i Norges Kristelige student- og skoleungdomslag, studentprest ved Landbrukshøgskolen på Ås og forlagssjef i Credo.