Historisk arkiv

Presseinvitasjon/ priv. til red

Overrekkelse av Sæterhytten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

På vegne av regjeringen, overrekker fornyingsminister Rigmor Aasrud den 2. mai Sæterhytten til H.M. Dronning Sonja. Dette er andre og siste del av regjeringens gave til kongeparets 70-års jubileum.

  • Musikalsk innsalg ved elever fra Barratt Due Musikkinstitutt
  • Velkommen ved administrerende direktør Øyvind Christoffersen, Statsbygg
  • Tale ved statsråd Rigmor Aasrud, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
  • Tale ved H.M. Dronning Sonja
  • Tale ved sjefskonservator Inger Jensen, Norsk Folkemuseum
  • Diktopplesning
  • Avduking av gavlblomst ved H.M. Dronning Sonja
  • Omvisning
  • Musikals underholdning

Tid: Mandag 02. mai kl 12.00-12.45,
NB: Frammøte senest kl 11.45
Sted:
Dronning Blancas vei 1, Bygdøy.

Påmelding for journalister:
Eva Kvandal, Statsbygg,  mobil: 901 73 330, epost: evkv@statsbygg.no senest fredag 29.04.2011


Regjeringens gave til kongeparet:
Første del av regjeringens gave til kongeparets 70-års jubileum inkluderte Wedelmonumentet og gjenoppbygging av stiene på området, med en kostnad på 10 millioner kroner. Andre del av gaven er restaureringen av Sæterhytten, musikkpaviljongen og uteområdene rundt. Dette har en styringsramme på 27,8 millioner. kroner. Istandsetting av området Dronningberget på Bygdøy har blitt utført av Statsbygg og Norsk folkemuseum, i samarbeid med Riksantikvaren, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Universitetet for miljø- og bio-vitenskap på Ås.

Om Dronningberget:
Dronningberget har enten vært eid av kongen eller av staten, som så har stilt den til Kongens disposisjon. Sæterhytten var opprinnelig et fornemt badehus fra 1852, bygget for Karl Johans sønn Oscar I. Den lå på en pram utenfor Oscarshall og kunne flyttes dit kongen ville. Da det gikk mark i treverket ble badehuset demontert og flyttet til Dronningberget.
Her ble det bygget om og kalt Sæterhytten i 1862 etter ønske fra dronning Louise. Hun var gift med Karl IV og bestemor til vår egen Kong Haakon. Huset ble innviet på hennes navnedag i 1862. Fire år senere ble det kafédrift i bygningen og det ble også reist en musikkpaviljong. Denne inngår i Statsbyggs restaureringsarbeid.

I tråd med tidligere tiders bruk vil det etter hvert bli kafédrift i Sæterhytten, og Dronningberget kan på ny bli et populært mål for søndagsutflukten.