Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sikrer permanent drift av Slettmeg.no

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

- Nå sikrer vi permanent drift av Slettmeg.no. Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) overtar driften, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Slettmeg.no gir råd og veiledning til mennesker som opplever å bli krenket og som ønsker å få fjernet informasjon om seg selv på nettet. Slettehjelpstjenesten har frem til i dag vært et prøveprosjekt. - Nå sikrer vi permanent drift av Slettmeg.no. Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) overtar driften, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

- Jeg er veldig glad Norsis har påtatt seg å drifte slettmeg.no. Slettmeg.no er en viktig tjeneste for de som har opplevd krenkelser på nettet. Dette gjelder ikke minst de unge. Ungdom er blant de mest sårbare på nettet og har ofte ikke økonomi og kompetanse til å løse dette helt alene, sier Rigmor Aasrud.

Slettmeg.no har siden høsten 2009 vært et prosjekt under Datatilsynet. Norsis påtar seg ansvaret for å drive slettmeg.no på permanent basis innenfor sine budsjettrammer fra 1. januar 2012.

Overføring av driften av slettmeg.no fra Datatilsynet til NorSIS skal skje på en slik måte at brukerne ikke opplever brudd i slettehjelpstjenesten.