Historisk arkiv

Utvalg skal kartlegge overgrep mot romanifolket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Hvordan har romanifolket (taterne) blitt behandlet i Norge? Fornyingsminister Rigmor Aasrud satte i dag ned et utvalg som skal kartlegge konsekvensene av norsk romanipolitikk.

– Romanifolket har blitt utsatt for en rekke overgrep opp gjennom historien. Nå skal vi dokumentere hva som har skjedd og få en samlet fremstilling, som grunnlag for videre forsoning og bevaring av romanifolkets kultur. Jeg er glad for at vi har med oss romaniorganisasjonene i dette viktige arbeidet, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

I en hundreårsperiode frem til 1980 hadde norsk romanipolitikk som mål å bli kvitt ”omstreifere”. Kulturen og levemåten til romanifolket skulle opphøre, med virkemidler som tvangssterilisering og bortplassering av barn. I 1999 fikk gruppen status som nasjonal minoritet, med krav på beskyttelse av kultur, språk og identitet.

Det nyoppnevnte utvalget skal jobbe med å kartlegge de faktiske forhold når det gjelder politikk og tiltak overfor romanifolket fra norske myndigheter, organisasjoner og virksomheter siden midten av 1800-tallet frem til i dag.

Utvalget skal dokumentere hvilke konsekvenser politikken har hatt både for enkeltindivider og for romanifolket i Norge som helhet, og vurdere funnene i lys av norsk lovgivning og de folkerettslige forpliktelser som Norge var og er bundet av. Observatører fra romaniorganisasjonene vil følge utvalgets arbeid og være diskusjonspartnere.

Utvalget har følgende medlemmer:

 • Professor Asbjørn Eide (leder)
 • Professor Cecilie Høigård
 • Stipendiat Per Haave
 • Forsker Karen Sofie Pettersen
 • Professor Eivind Smith
 • Professor Henriette Sinding Aasen

Utvalget skal avlevere rapport innen 30. november 2013.

Last hele utvalgets mandat (pdf)

Fakta:

 • Norsk romani-/taterpolitikk hadde fra slutten av 1800-tallet og til midten av 1980-tallet som mål å avvikle ”omstreifervesenet”.
 • Assimileringspolitikken innebar overgrep mot gruppen, med blant annet tvangssterilisering, bortplassering av barn, plassering på Svanviken arbeidskoloni og forbud mot å ha hest.
 • I 1998 ga norske myndigheter en offisiell unnskylding til romanifolket/taterne for de overgrep som de har vært utsatt for.
 • Samme år fikk romanifolket status som nasjonal minoritet. Det skjedde i forbindelse med at Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter.
 • De siste ti årene myndighetene satt i verk ulike tiltak for å sikre romanifolkets kultur, blant annet organisasjonstilskudd, tilpasning av rettferdsvederlagsordningen og Romanifolkets fond.