Historisk arkiv

Utvalg skal se på statens karanteneregelverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I dag ble det satt ned et utvalg som skal gå gjennom erfaringene med statens karanteneregelverk. Professor ved Universitetet i Oslo, Inge Lorange Backer skal lede arbeidet.

- Et regelverk knyttet til bestemmelsene om karantene i staten må ha bred politisk tilslutning. Regelverket må være robust og stå seg over tid. Det er en rekke vanskelige spørsmål utvalget skal vurdere. Jeg ser fram til å se hva utvalget kommer fram til og hvilke vurderinger de gjør, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Utvalget har fått i mandat å evaluere statens karanteneregelverk som består av tre sett med retningslinjer. Retningslinjene ble iverksatt i 2005. Utvalget skal gjennomgå erfaringene knyttet til karantene og saksforbud. De skal også vurdere om reglene har virket etter hensikten, og se om det er behov for endringer i reglene.

- Karanteneregelverket står i et felt av kryssende interesser. Det er viktig for tilliten til styringsverket og kan ha mye å si for dem som blir berørt. Jeg ser frem til oppgaven med å evaluere retningslinjene i et bredt sammensatt utvalg, sier utvalgets leder, Inge Lorange Backer.

Backer er til daglig professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Med seg får han ti medlemmer. Sju av medlemmene kommer fra hvert av de politiske partiene som er representert på Stortinget. Det er lagt vekt på å sikre politisk og faglig bredde. Utvalget er satt sammen på en måte som gir en god balanse mellom politikk og akademia, jus og samfunnsvitenskap.

Utvalget får følgende sammensetning:
1. Professor Inge Lorange Backer (leder), Oslo
2. Professor Øyvind Østerud, Oslo
3. Advokat Eli Aasheim, Oslo
4. Professor Kjell Arne Røvik, Tromsø
5. Adm. direktør Lars Erik Flatø (Ap), Oslo
6. Undervisningssjef Åge Rosnes (SV), Askøy
7. Rektor Inger Enger (Sp), Gausdal
8. Redaktør Gunnar Kvassheim (V), Egersund
9. Pensjonist Åse Gunhild Woie Duesund (KrF), Grimstad
10. Styremedlem Thorhild Widvey (H), Oslo
11. Byråd Liv Røssland (FrP), Bergen

Utvalget skal fremlegge sin innstilling innen 30. juni 2012.