Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

12 millioner til informasjonssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Økt bruk av IKT og internett gjør at samfunnet blir mer sårbart, og det blir stadig viktigere å jobbe med forebyggende informasjonssikkerhet. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 12 millioner kroner til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sitt arbeid med å styrke IKT-sikkerheten i staten. Midlene skal benyttes til å etablere et kompetansemiljø for informasjonssikkerhet i staten.

Økt bruk av IKT og internett gjør at samfunnet blir mer sårbart, og det blir stadig viktigere å jobbe med forebyggende informasjonssikkerhet. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 12 millioner kroner til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sitt arbeid med å styrke IKT-sikkerheten i staten. Midlene skal benyttes til å etablere et kompetansemiljø  for informasjonssikkerhet i staten.

- Statsforvaltningen behandler og utveksler store mengder informasjon elektronisk. God styring av informasjonssikkerhet og forebyggende tiltak for å beskytte statlige IKT-systemer er derfor svært viktig, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Med utgangspunkt i dette miljøet skal Difi være pådriver og bidra til bedre styring og kvalitetssikring av informasjonssikkerheten i statsforvaltningen.

En viktig del av dette arbeidet vil være å presisere overfor etatene hvilke forventninger og krav som stilles til den enkelte virksomhet. En slik presisering har vært etterspurt både fra Riksrevisjonen og departementene.

Med etableringen av et kompetansemiljø for informasjonssikkerhet vil Difi også kunne være pådriver for bruk av anerkjente standarder for organisering og styring av informasjonssikkerhet. Kompetansemiljøet i Difi er også tiltenkt en sentral rolle når det gjelder informasjons- og opplysningsvirksomhet knyttet til informasjonssikkerhet i statlige etater.

 

Til toppen